Miljöarbete på Surfspot

Vi på Surfspot prioriterar miljöfrågor så vi vill gärna bidra till en bättre miljö och mindre giftutsläpp så vi kan se våra barn i ansiktet när de växer upp. Inte lämna över en trasig planet. Svensken har i dag i genomsnitt Co2 fotavtryck på 11 ton per år. På sikt bör detta ner till 1-2 ton per person och år för att det skall vara hållbart. 


Transporter

Det mesta i vår bransch tillverkas i Asien men vi försöker välja eruopeiska producenter på de varor som har det för att hålla nere transporterna. När det gäller transporterna från Asien så kör vi båttransport för 95% av flödet, många andra kör mycket med flyg men vi har valt bort det då båttransport är mångdubbelt bättre än flygtransport. Frakta en vindsurfingbräda från Thailand i båtkontainer belastar ca 20 kg co2 medan motsvarande resa med flyg ligger på ca 1000 kg. Vi kör alla av våra vindsurfingbrädor med båt (förutom Bic som tillverkas i Europa som vi kör med lastbil). 90% av kitesen går med båt också, där ligger fotavtrycket på ca 6 kg co2 per kite. Går de med flyg ligger det kring 150 kg co2 per kite. OBS alla siffror ovan är estimieringar utifrån genomsnittliga moderna flyg och containerbåtar, vi har ej exakta värden. När det gäller inrikestransporterna inom Sverige så erbjuder vi miljötransporter med DHL. Vid inrikesfrakt kan kunder kan själva välja miljötransport mot ett kostnadstillägg på ca 10%.

Emballage

Vi återvinner allt emballage vi kan, dvs det emballage vi får på varorna från leverantören omarbetar vi och utnyttjar när vi skickar vidare till våra kunder. Det som vi inte kan omarbeta källsorterar vi i form av plaster respektive papp och metall och lämnar av på återvinningscentral. Vi slarvar inte och lägger allt som brännbart vilket skulle vara det bekvämaste alternativet utan vi rensar ur alla material och sorterar dem. 

Återvinning av produkter

Vi kasserar i stort sätt inga produkter alls, vi tar inbyten vid försäljning av nya varor och dessa lagar vi om det finns behov för detta och säljer sen vidare till nya kunder. Vi samarbetar med en segelreparatör och en brädreparatör för detta.

Flygresor

Vi propriterar hårt för att hålla nere anatlet flygresor men ca en gång per år behöver vi resa för att möta våra leverantörer, testa utrusting eller utbilda personal.. Vi klimatkompenserar våra resor via Tricorona Climate Partner AB.

Produktion

Vi har ett flertal leverantören och för en kontinuerlig dialog med dem för att uppdatera oss om deras miljöarbete. Samtliga av våra topp 10 leverantörer källsorterar sopor och restpodukter i handelsledet. Några har gått lite längre och för en dialog med fabriken för att minska miljöpåverkan kontinuerligt. Framförallt Starboard är föregångare när det gäller miljöarbete och jobbar gediget för minimal koldioxidpåverkan. Även Mystic, C-skins, North, Chinook och AHD bedriver delvis ett sådant arbete.

Starboard

Starboard har en hel drös aktiviteter där VD och ägare driver på stenhårt för detta. Exempelvis har man kartlagt sin miljöpåverkan och jobbar stenhårt för koldioxidneutrala eller ännu bättre. Starboards brädproduktion är exempelvis Co2 negativ, dvs de har inget CO2 footprint alls och även börjat betala av sin historiska utsläpp, eftersom de överkompenserar de lilla de har kvar efter alla åtgärder de gjort med att plantera mangovre. Ett annat exempel är att man har ekologiskt resin när man laminerar fenor och brädor. Man har även bytt ut platpåsarna mot papperspåsar och använder återvunnen plast för sina pads. De gör även en hel del andra saker. Du kan läsa mer om det här: https://star-board.blue/


Chinook

De har all sin produktion säkerhetställd enligt OSHA (Occupational Safety and Health Administration) standards. Det är ingen riktigt miljöcertifiering men visar att de tar seriösare på fabrikfrågor än många andra och en del miljöbitar ingår i denna.

AHD och Nah Skwell

AHD arbetar väldigt tätt med sin fabrik eftersom de bara har en fabrik och är rätt ensamma om att tillverka sina prylar där. De arbetar just nu med att få det trä som används i laminaten FCS stämplat, dvs hållbart skogsbruk. I praktiken skall det redan vara uppnått men de har ännu inte betalat de avgifter som krävs för att genomföra audit mm så man kan använda sig av FCS stämpeln. De har en giftfriare färg än cobra (low VOC content paint) och använder ett resin (epoxy) från Sicomin vid laminering som är av miljövänligare modell.

Dr Tuba

DR-Tuba som är reservdelstillverkare till kite har ISO14001 miljöcertifiering hos underliggande tillverkare.

Vi har bett samtliga våra leverantörer trycka på sina fabriker att en EMAS eller ISO14001 certifiering är av betydelse då de genom en oberoende granskare garanterar ett viss nivå av miljöarbete. En bra sak med vår sport är att vinden och vågorna är naturens egen enegikälla och hyfsat miljövänlig.

Mvh

Mattias Gunnarsson
VD
SurfSpot SwedenOmnämnda produkter

Kommentarer

Bli först att kommentera:
Namn:
E-postadress (publiceras ej):
Ange koden: 4ZSe4Q (motverkar spam)
Inga kommentarer