Köpavtal och allmänna villkor

Köpavtal och allmäna villkor

Allmäna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för försäljning av Surfutrusting och allmänna tillbehör (nedan kallade Produkterna) av SurfSpot Sweden AB, 556831-7662, (nedan kallat SurfSpot), om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och SurfSpot. Vid försäljning till konsument tillämpar SurfSpot de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Beställning

Beställning av produkterna sker via SurfSpots webbshop www.surfspot.se, telefon eller e-post. Vid beställning träffas avtal om köp först när Surfspot bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. SurfSpot förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i SurfSpots sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls SurfSpot rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om produkt i SurfSpots sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är SurfSpot ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Leveransvillkor

Stora produkter som brädor och större segel levereras mot betalning inom Sverige hem till Kundens port eller grind. Vid mindre paket (.ex. våtdräkt, mastfot, riggtillbehör mm) skickas Produkterna med DHL, Schenker eller Posten, och finns sedan att hämta på Kundens lokala DHL, post eller Schenker-utlämningsställe. Hämtning av produkt i Stockholm på av SurfSpot angiven adress är kostnadsfritt. Vid hämtning i butik är varor reserverade i 30 dagar. Surfppot mailar en påminnelse innan SurfSpot tar bort reservationen.

Om en order bertår av varor med olika leveranstid levereras ordern när den är komplett, vill kunden ha delleverans av vissa varor tidigare kan det tillkomma extra fraktkostnad.

Om leveransförsening uppstår meddelar SurfSpot Kunden detta genom e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, exempelvis då SurfSpots leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot SurfSpot. SurfSpot förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

SurfSpot ansvarar för transportrisken, dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till SurfSpot.

Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador till SurfSpot.se inom 7 arbetsdagar från det tillfälle att godset emottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera varans skick snarast efter mottagande av gods. Kunden skall även behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende. Vid frakt av större gods med DHL eller Schenker skall kunden alltid genast i samband med att man tar emot varan be om notering av skadat gods på fraktsedeln i det fall emballaget är skadat.

Vid leveranshinder av större gods kan DHL eller Schenker debitera extra kostnad för detta, dvs när köparen bekräftat att ett paket kan tas emot en viss tid/dag men sen inte var på plats när leveransen kom. Surfspot har rätt att debitera kunden för sina kostander för detta. Liknande kostnad kan uppstå när man ändrar leveransadress efter man lagt en order och paketet redan skickats. Kostnaden är normalt ca 100-700:- ink moms beroende på sändningens storlek.

Priser och betalning

På SurfSpots hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt. Fraktkostnad tillkommer på priset. I de fall de inte framgår under beställningen så fastställs det via mail efter att beställningen skickats till SurfSpot, då har även kunden rätt att häva köpet om fraktkostnaden inte accepteras. SurfSpot har rätt att innehålla leverans eller del därav om betalning inte kommit SurfSpot tillhanda.

Betalningssäkerhet

SurfSpot garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds via SurfSpots webbshop är säkra.

Sekretess och säkerhet

I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att SurfSpot lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. SurfSpot har även rätt att dokumenterar även all kommunikation som SurfSpot har med Kunden via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av SurfSpot. SurfSpot kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Garanti & Reklamationsrätt

SurfSpot säljer alla produkter med ett års garanti samt reklamationsrätt, enligt Konsumentköplagen. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabriaktionsfel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan.

Kundens kvittens/orderbekräftelse/faktura gäller som garantibevis.

Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot varan. SurfSpot betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 30 dagar efter att returnerad vara kommit SurfSpot tillgodo. Kunden skall själv betala returfrakten. Kunden skall alltid returnera ångrad vara i orginalförpackning och emballage.

I tillägg till detta har SurfSpot en "Prova på i 30 dagar" rätt. Denna innebbär att om kunden har möjlighet att prova varan och ångra köpet inom 30 dagar. Utnyttjar kunden detta erbjudande får han tillbaka 85% av varans pris. Erbjudandet gäller ej udda beställningsvaror, Surfspot informerar kunden innan köpet blir bindande om varan är en udda beställningsvara. Avdgrag görs för eventuella skador eller saknade delar. Köparen står för eventuell returfrakt.

Observera att ej uthämtat paket inte är samma sak som att utnyttja ångerrätt. Vid outlöst paket skall kunden enligt konsumentköplagen betala företagets kostnad för outlöst paket.

Serviceärenden

Vid service- och garantiärenden skall Kunden kontakta surfspot på info@surfspot.se. Konstateras fabrikationsfel skall Kunden erhåller fri reparation alternativt ny produkt. För det fall en Produkt är felaktig är SurfSpot AB:s skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument, alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken Kunden köpt Produkter av SurfSpot.

Villkor för hyra av utrustning

Hyrestagaren skall vårda utrustning under hyrestiden och utrustning ska återlämnas i oförändrat skick, frånsett normalt slitage. Hyrestagaren skall innan uthyrningen besiktiga och notera eventuella skador och få de noterade på leveranssedeln med underskrift av Surfpot. Vid återlämnande av utrustningen besiktigas utrustningen och avvikelser skall ersättas av hyrestagaren.

Lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk rätt tillämpas. Tvister i anledning av dessa allmänna mellan SurfSpot och en kund som inte är konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.