Hur riggar jag ett segel?

2020-05-04 13:36

Här hittar du instruktioner steg för steg hur man riggar ett modernt vindurfingsegel. Med modernt menas i detta fall utrustning som är max 12 år gamla.

 

RIGGUIDE
Att rigga ett vindsurfingsegel på rätt sätt kan vara extremt avgörande för hur ett segel kommer att bete sig.
Det största felet som i stort sett alla nybörjare gör är att dra nedhalet (se bild) för lite. Gör man just det får seglet en tung känsla och beter sig inte som det ska. Det är inte helt ovanligt att man får ta hjälp av något, en träpinne, hängselekrok, nedhalsvev mm för att dra nedhalet. Så var inte oroliga, när ni tror att ni har dragit tillräckligt - då ska ni antagligen dra lite till.

Här kommer vi grundligt förklara stegen till hur du får ett väl fungerande segel. Vi utgår från ett Sailloft Curve som är 4.5m2.

1) Hur lång ska masten vara? På alla moderna segel finns det information skrivet på seglet eller segelpåsen. I vårt fall ska den ideala masten vara 400cm. Se till att masten är ihopskjuten ordentligt. Du kan även fästa med en tejp för att vara helt säker på att den inte glider isär när du riggar. Om den glider isär och du sen spänner tamparna så uppstår risk för mastbrott.

2) Dra in masten i seglet. Om mastfickan har mycket kurva och det går trögt så hjälp till och mata in seglet från sidan, via mastfickan. Se till så att masten hamnar allra längst upp i mastfickan.

3) Sätt förlängaren på önskad längd. Vårt segel vill i det här fallet ha luff 405cm. Luff = seglets
botten till seglets topp.  Eftersom masten skulle vara 400cm, ska alltså förlängaren vara satt på 5cm. Det kan i vissa fall behövas lite längre förlängning, exempelvis 6 eller 8, det ser du sen när du trimmar seglet med nedhalet (punt 4 nedan)

4) Sätt i förlängaren i masten.

5) Dra! Sätt dig på marken, ta stöd med foten på förlängaren och spänn nedhalet, dvs linan som går från förlängaren. Ditt mål är att seglet ska "släppa/fladdra/bli löst" från toppen av seglet ner till 2a och 3e lattan (se bild). En grundregel är; Blåser det lite ska du dra aningen mindre, blåser det mycket ska du dra aningen mer.

6) Sätt bommen på önskad längd som du ser på seglets mått. I vårt fall är det 162cm. Om bommen är exempelvis 150-190cm ska alltså bommen förlängas 12cm.

7) Sätt fast bommen på masten på önskad höjd. Riktlinjer är att bommen ska vara i axelhöjd, eventuellt lite högre. Vid svåra förhållande kan man justera ner bommen mot brösthöjd för ökad kontroll.

8)  Spänn sedan uthalet, dvs linan längs ut på bommen så att det touchar bommens slut.

9) Knyt sedan fast lösa linor och sen.... SURFA!

*** Obs. Måtten som är angivna på seglet eller segelpåsen är bara riktlinjer. På vissa segel behöver man lägga till eller ta bort någon eller några cm på uthal respektive nedhal - på andra inte. Testa fram det bästa ur ditt segel genom att prova lite olika.


Cambersegel:
Har jag cambers? Camber = "plastatteraljer/rullar" som sitter allra längst in på lattan vid mastfickan som hjälper seglet att få en kraftigare buk. Har du cambers så märker du det. Ett cambersegel brukar i regel vara lite svårare att rigga än ett camberfritt segel. Det finns därför olika teorier om hur man riggar på bästa och enklaste sättet. *Är camver små kan man använda samma metod som ovan, dvs som när man riggar camberfria segel. Är cambers stora så följ guiden nedan:

1) För in masten på sidan av alla cambers. Se till att masten hamnar allra högst upp i mastfickan. 

2) Sätt i förlängaren på angivet mått och dra nedhalet ungefär 3/5 av vad du i slutändan ska ha dragit nedhalet.

3) Sätt fast bommen på valfri höjd och gör den ca 10-15 cm längre än angivet mått. För att förenkla kan du redan här sätta bomen i axelhöjd.

4) Dra uthalet tills du känner att lattorna och därmed alla cambers börjar gå "om" masten. Tryck nu fast alla cambers genom att trycka på seglets lattor så att seglet får buk. När dem sitter fast rätt brukar man höra ett tydligt pang/knäpp, det kan hända att du behöver ta i.

5) Se till att alla cambers kan rulla fritt.

6) Lossa uthalet (bommens ände) så att det är löst.

7) Sätt dig ner på marken och dra nedhalet så att seglet "släpper/fladdrar/blir löst" från toppen av seglet ner till 2a och 3e lattan (se bild). Många camberssegel brukar vilja att man spänner ännu lite extra. Därför är en nedhalsvev inte så dumt.

8) Nu ska man sätta bommen på dens rätta läng. Se angivelser. Spänn fast uthalet.

9) Knyt sedan fast lösa linor och du har ett färdigriggat cambersegel.

 

Om du fortfarande har funderingar, tveka inte att kontakta oss så ska vi hjälpa dig så gott vi kan. info@surfspot.se

 

 

  

Här finns även en bra video som visar hur man riggar 

Publicerad i Vindsurfingtips av

Mattias Gunnarsson